top of page

INSIDE IWS: PROGRAM REVIEWS

FROM AERONAV

A Brief Introduction to our program

FROM OUR TEAM

IWS Team

นักบินท่านใดมีปัญหาเหล่านี้บ้าง
​สอบไม่ผ่านเพราะชั่วโมงบินไม่ถึง
​ภาษาที่ใช้สำหรับสื่อสารกับ ATC ไม่คล่องแคล่ว
​อยากต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในอาชีพนักบิน
​เรียนครูการบิน แต่ไม่ได้สังกัดเป็นครูการบินซักที
ปรึกษาเรา IWS

เพิ่มโอกาส และประสบการณ์ ให้กับตนเอง / Time Building ให้พร้อม เมื่อตลาดการบินเปิด / เพิ่มศักย์ / ขีดความสามารถให้พร้อม

มา APPLY กับหลักสูตรของเรา เพราะ :
 - นับชั่วโมงต่อเนื่องจากของเดิม*
 - Flight Instructor Rating ทางโรงเรียน รับเข้าสังกัดเลย**
 - Single Engine Time Building 200 ชั่วโมงขึ้นไป
 - PIC เพียงพอต่อการสอบ Airline ทั่วโลก
 - อาหาร 3 มื้อ / ที่พัก / รถรับส่ง ตลอดหลักสูตร รวมอยู่ในราคานี้


ระยะเวลา 14 เดือน (เผื่อไว้สำหรับสภาพอากาศ)
CONVERT LICENSE TO FAA ก่อนเข้าเรียนหรือตามที่โรงเรียนเห็นสมควร
สำหรับรุ่นนี้ หากผ่านเกณฑ์และได้ชั่วโมงบินตามสมควรแล้ว มีสิทธิขอเรียน SEA PLANE TYPE RATING ได้ เป็นกรณีพิเศษ

(รับจำกัด และให้สิทธินักเรียนในรุ่น เลือกก่อน ตามโควต้าของ Maldives)


ภาษาของคุณพัฒนาขึ้นแน่นอน เพราะนักเรียนของเราใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดเวลาสื่อสารตรง กับ ATC ของสนามบินจริง

เพือสร้างความเคยชินกับสภาพอากาศ / ความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ / การเมือง / สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ / อื่น ๆ
ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับศิษย์การบินคนไทยเท่านั้น

FROM OUR FLIGHT INSTRUCTOR

Mr.Bundan 

เพิ่มโอกาศในการทำงานให้ตัวเองในด้าน Aviation ในตำแหน่งนักบิน

IWS จะเป็นผู้จัดการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นดังนี้

 - เพื่อให้มีชั่วโมงบินเพิ่มอีกประมาณ 513 ชั่วโมง

   (single engine 500 hrs จาก FI course 40 hrs และ ทำการฝึกสอนจริงที่รร.อีก 460 hrs, multi engines 13 hrs)

 - จะทำให้ ชั่วโมงบินรวมทั้งหมด ประมาณ 7XX ชั่วโมง (จาก รร.การบิน 2XX hrs รวมกับโครงการอีก 513 hrs)

 - มี FAA license + FI (Flight Instructor) ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 14 เดือนในรร.การบินที่ประเทศฟิลิปปินส์

   ค่าใช้จ่าย 41,250 usd รวมทุกอย่างแล้ว เช่น ค่า FI training ,ค่าที่พัก อาหาร รถรับส่ง etc. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 - หลังจากจบโครงการแล้ว “จะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณา”การเป็นครูฝึกเต็มตัว (ได้ค่าจ้างเต็ม ซึ่งแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเอง

 - ได้รับสิทธิ์ ในการไปเป็นนักบินชั่วคราวที่Maldives จนกระทั่งได้ชั่วโมงบินรวม 1,500 hrs เพื่อไปทำ ATPL ได้

 - หลังจากได้ครบ1,500 hrs แล้ว การจะถูกว่าจ้างเป็นนักบิน Sea Plane เต็มตัวต่อหรือไม่ ก็ขึ้นกับความสามารถของแต่ละคนไป

   (กรณีจะไปบินที่Maldives จะต้องเรียนเพิ่มเติมที่ฟิลิปปินส์เพื่อมี Sea Plane หรือ Amphibious plane LICENSE ก่อนที่จะไป)

 

ข้อมูล ณ สถานการณ์ปัจจุบัน งานอาชีพนักบินในหลายๆประเทศยังขาดแคลนอยู่

โดยเฉพาะงานที่ไม่ใช่เป็นระดับ Major Airliner เช่นทั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์เอง อินโดนีเซีย ยิ่งมัลดีฟส์นี่ค่อนข้างแน่นอนมาก

จากการไปสัมผัสจริงของผู้บริหาร IWS เองจึงเป็นที่มาของโครงการนี้

IWS ไม่ได้การันตีว่าทุกคนที่ไปร่วมโครงการนี้ จะได้งานทำ

แต่เป็นการที่ทุกคนได้สร้างการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าทำงานด้านนี้

ทั้งนี้จะได้งานหรือไม่ได้ก็ขึ้นกับความสามารถของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว

งานมีอยู่ เราจะได้ทำหรือไม่ได้ทำขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

การที่รองานในประเทศเราเองก็คงได้ แต่ก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่โอกาสถึงจะเปิดอีกด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน

 

แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่อยู่ฟิลิปปินส์ก็สามารถกลับมาเพื่อทำการสมัครหรือสอบงานที่ประเทศเราเองหรือที่อื่นได้ตลอดเวลา

(แน่นอนว่าไม่ควรใช้เวลานานเกินไปจนทำให้ตารางการฝึกเสีย)

และกรณีที่ต้องการจะเลิกการเข้าร่วมโครงการกลางคัน

ก็ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายได้เลยอยู่แล้ว

ถ้ารักงานด้านนี้ พอมีกำลังที่จะลงทุนเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณา

เลือกทางให้ดี ให้เหมาะสม และใจต้องสู้ ใจต้องรักในงาน พร้อมที่จะลุย

bottom of page